facebooktwittermail

Försvaret: Vi jobbar mycket med att förändra normer

Försvarsmakten är en mansdominerad myndighet, men har jobbat hårt med att förändra normer och attityder för att öka rekryteringen av kvinnor, enligt Helena Hoffman, HR-specialist inom jämställdhet och jämlikhet på Försvarsmakten.

”Vi har ett stort rekryteringsbehov och vill inte missa viktig kompetens”, säger Helena Hoffman, HR-specialist inom jämställdhet och jämlikhet på Försvarsmakten.
”Vi har ett stort rekryteringsbehov och vill inte missa viktig kompetens”, säger Helena Hoffman, HR-specialist inom jämställdhet och jämlikhet på Försvarsmakten. FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Försvarsmakten har runt 20 100 anställda, varav runt 18 procent är kvinnor. Men bland officerare är bara 7 procent kvinnor och för gruppbefäl, soldater och sjömän cirka 11 procent. Och så har det sett ut senaste åren.