facebooktwittermail d

Försvarar beteslagen

Djurskyddet Sverige anordnar under söndagen flera arrangemang där bland annat beteslagstiftningen lyfts fram.

Förutom att söndagen den 4 oktober är Kanelbullens dag är dagen sedan 1931 internationellt också Djurens dag.

Företrädare för organisationen Djurskyddet Sverige, med cirka 12 000 medlemmar, finns under dagen på Stockholms centralstation och på flera andra platser i landet.

De tre krav som förs fram är att grisar inte ska fixeras, att katter inte ska överges samt att kor ska få gå på bete.

"Att människor anser att djurskydd är viktigt syntes också i den konsumentundersökning vi gjorde tillsammans med andra djurskyddsorganisationer i somras. Hela 85 procent tycker att det är viktigt att kor får gå på bete, så här är Lantbrukarnas Riksförbund och vissa politiker helt fel ute när man föreslår en förändring av beteslagstiftningen", säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare vid Djurskyddet Sverige, i ett pressmeddelande.