facebooktwittermail d

Hög tid att försvara konkurrenskraften

Den svenska handelsbalansen ligger på minus för 2016, det är en oroande utveckling som måste motas med en översyn av vår konkurrenskraft på den globala marknaden.

FOTO: PIXTUM

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Allt pekar på att under 2016 kommer den svenska handelsbalansen att tippa över till minus, det innebar att vi importerade mer än vi exporterade under året vilket också ATL rapporterade om i förra veckan. Det är ett dåligt tecken, den svenska exporten består av många branscher, av vilken maskiner och andra sammansatta delar är dominerande. Men jordbruk, skog och andra råvaror fyller även de en viktig roll. Vi är, som de flesta andra små länder, en exportberoende ekonomi. Att svenska varor är konkurrenskraftiga utomlands är av yttersta vikt för vår långsiktiga tillväxt, och därmed vårt välstånd.

Särskilt oroande är utvecklingen med tanke på att den svenska kronan stimulerats på den internationella marknaden då den tappat i värde mot andra valutor över året, det borde bättra på exporten. På frågan om varför vi befinner oss i den här situationen är Findusfabriken i Bjuv ett intressant exempel då den var en del av vår livsmedelsexport innan ägarna bestämde sig för att lägga ner. Enligt det officiella svaret handlade det beslutet om överproduktion jämfört med efterfrågan. Den svenska fabriken valdes ut då den låg för dåligt till enligt Findus. På grund av försäljningen till Sydeuropa ansågs fraktkostnaden från vårt avlånga land i norr bli för hög.

Alla länder har sina fördelar och nackdelar, men man borde kunna enas om att det är rimligt att den politiska ledningen för ett land gör sitt bästa för att väga dessa mot varandra och förbli konkurrenskraftigt på den globala marknaden. Det finns oroväckande tecken på att Sverige tappar på den punkten. Långa avstånd kan vi inte göra så mycket åt. Men vi kan låta bli att göra det till en ännu större kostnad genom att lägga på den omtalade vägslitageavgiften som regeringen just nu jobbar på och se över utformningen på den föreslagna flygskatten så inte delar av landet som Norrland missgynnas.

Visst är svenska löner och andra produktionskostnader problematiska, men vi har traditionellt försökt väga upp dessa med hög kunskap, kvalitet och effektivitet. Här måste vi se till att inte både ha avsevärt högre produktionskostnader, samtidigt som vi tappar som kunskapsnation och får lägre produktivitet genom kortare arbetsdagar och liknande. Vad gäller råvaror och sektorer som jordbruket och skogen är regler och omkostnader än viktigare, samtidigt som vi även måste fortsätta driva på för mer förädlade produkter som kan ge högre pris.

Att vara konkurrenskraftig på en global marknad handlar ytterst om att acceptera att inte hela världen funkar som vi. Sverige kan inte ensamma springa ut allt för långt på ytterkanten av vare sig djurskydd eller lönenivåer om vi inte vill bli handelsisolerade mot resten av världen