facebooktwittermail d

Fortsatt populärt med naturbruksprogrammet

Inriktningarna skogsbruk och lantbruk är fortsatt populära bland naturbruksskolornas elever. Men enligt Gröna arbetsgivare kommer det ändå saknas utbildad arbetskraft.