facebooktwittermail d

Förstagallring med luftburna drönare

AirForestry har på kort tid knutit till sig 13 personer och byggt upp ett bolag i all hemlighet. Nu är de beredda att berätta om produkten som de utvecklar - en flygande gallringsdrönare.