facebooktwittermail d

Första mjölkroboten i Sverige

Hörby

1998 installerades den första mjölkningsroboten i Sverige. I dag, 20 år senare, mjölkas nästan 40 procent av landets kor med robot.