facebooktwittermail d

Efter att fartyget lämnade Odessa sjönk vetepriset

Strax före klockan 9 den 1 augusti lämnande det Sierra Leone-flaggade fartyget Razoni Svarta havshamnen Odessa med 26 000 ton majs i lasten.