facebooktwittermail d

Först i Europa med biodrivmedel från sågspån

Setra och Preem har beslutat att bygga en produktionsanläggning för pyrolysolja vid Setras sågverk Kastet. Därmed blir företagen först i Europa med att göra förnybara drivmedel från sågspån.

”Det är fantastiskt roligt att vi tillsammans kan göra ett viktigt bidrag till den förnybara omställninge”n, säger Setras VD Hannele Arvonen och Preems VD Petter Holland.
”Det är fantastiskt roligt att vi tillsammans kan göra ett viktigt bidrag till den förnybara omställninge”n, säger Setras VD Hannele Arvonen och Preems VD Petter Holland. FOTO: SETRAGROUP

Redan 2017 fick Setra 117 miljoner kronor i bidrag från regeringens initiativ Klimatklivet för att bygga en produktionsanläggning för pyrolysolja vid sitt Kastets sågverk, Gävle. Själva investeringsbeslutet har låtit vänta på sig, men nu står det alltså klart att satsningen blir av.

Tillsammans med Preem har Setra bildat det samägda bolaget Pyrocell, som under året ska börja bygget av en produktionsanläggning för 30 000 ton pyrolysolja per år med sågspån som råvara. Produktionen väntas vara i gång i slutet av 2021 och pyrolysoljan kommer då att användas vid framställning av biodrivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil.

Kan komma mer

Setra flaggar också för att det framöver kan bli aktuellt med fler produktionsanläggningar för pyrolysolja vid deras sågverk.

”Transportsektorn står inför en enorm omvandling. Till 2030 ska transportutsläppen ha minskat med 70 procent, enligt de nationella målen. För det krävs stora mängder förnybara drivmedel, och pyrolysolja från sågspån är en utmärkt råvara för att möta den växande efterfrågan på förnybart. Den finns tillgänglig i stora mängder och har goda hållbarhetsegenskaper”, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör och ledamot Pyrocell, i ett pressmeddelande.

Fakta: Pyrolys

Pyrolys är en process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras ut till en vätska. Genom pyrolys kan grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel.