facebooktwittermail d

Försörjningsbalansen sämst i storstadskommuner

En dryg tredjedel av landets 290 kommuner producerar tillräcklig med livsmedel för att det ska räcka till den egna befolkningen i ett års tid. Värre är det i kommunerna runt storstäderna där maten är slut efter sju dagar. Det visar en sammanställning från Hushållningssällskapet.