facebooktwittermail d

Försök visar att effekten av skorpbrytning är tveksam

Om sockerbetorna sås innan 25 mars ska de placeras grunt även om det är torrt i marken. Och skorpbrytning är svårt att lyckas med. Det är lärdomar att ta med sig inför årets etablering.

Joakim Ekelöf, NRB
Joakim Ekelöf, NRB FOTO: HANS DAHLGREN

Förra årets etablering av sockerbetor var mycket besvärlig. Majoriteten av sockerbetsfälten såddes tidigt mellan den 20 mars och 1 april. Därefter kom stora mängder regn och jorden blev kompakt med skorpa på vissa håll.