facebooktwittermail

Försök bygger kunskap om mellangrödor

I ett system med minimerad jordbearbetning kan mellangrödor lyfta skörden rejält, men om du plöjer och gödslar fullt kan du inte förvänta dig någon större skillnad i skörd. Ett försök med mellangrödor som gjorts i Skåne har nu utvärderats.

Det finns mycket som är outforskat när det gäller mellangrödor. Därför har Martin Krokstorp haft försöksodlingar på gården med nio olika blandningar.
Det finns mycket som är outforskat när det gäller mellangrödor. Därför har Martin Krokstorp haft försöksodlingar på gården med nio olika blandningar. FOTO: HANS DAHLGREN

Krokstorps gård utan för Helsingborg har sedan 2016 jobbat enligt principerna i conservation agriculture, CA, där jorden ska röras så lite som möjligt och vara bevuxen en så stor del av året som möjligt med hjälp av mellangrödor.