facebooktwittermail d

Försök bygger kunskap om mellangrödor

I ett system med minimerad jordbearbetning kan mellangrödor lyfta skörden rejält, men om du plöjer och gödslar fullt kan du inte förvänta dig någon större skillnad i skörd. Ett försök med mellangrödor som gjorts i Skåne har nu utvärderats.