facebooktwittermail d

Förslaget står fast: Krisstöd endast till unga lantbrukare

Jordbruksverket föreslår åter igen att EU:s krisstöd ska gå till unga lantbrukare. Det anses vara mest lämpligt.