facebooktwittermail d

Förslaget: Slopa förprövning vid byggande av djurstallar

C, SD och KD vill ta bort kravet om förprövning i hopp om att det ska bli enklare att bygga djurstallar. På onsdag debatteras ärendet i riksdagen.

FOTO: MOSTPHOTOS

I tre motioner till riksdagen har ledamöter från Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna föreslagit att rikta ett tillkännagivande till regeringen, som de hoppas ska göra det enklare att bygga djurstallar.

Kravet om förprövning, som har funnits sedan 1970-talet, är till för att förebygga djurskyddsproblem när djurstallar byggs, byggs till, eller ändras. Men utskottet anser att förprövningen kan avskaffas eftersom de som håller djuren ändå har deras bästa i åtanke.

I förslagen framgår också att reglerna för hur stallarna ska byggas ses som för detaljerade. I stället borde fokus ligga på djurstallarnas funktion och hur bra djuren får det där.

Oppositionspartierna i Miljö- och Jordbruksutskottet har ställt sig bakom motionerna och vill ha bort förprövningen medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, samt Vänsterpartiet reserverar sig gentemot detta. De vill ha kvar förprövningen och låta Jordbruksverket fortsätta utreda hur det kan förenklas.

Ärendet kommer att debatteras den 24 april i kammaren.