facebooktwittermail d

Förslaget: Ge skogsägaren betalt för biologisk mångfald

Skogsstyrelsen har slagit fast att mer måste göras för den biologiska mångfalden. Nu föreslår Södra och LRF Skogsägarna en affärsmodell där skogsägare premieras.

– Det är ett sätt att jobba med positiva incitament för att identifiera höga naturvärden och hotade arter, säger Jessica Nordin, miljöchef på Södra. 

Naturvårdsavtal, Norrby Skräddarbo, Uppland, april 2013, skogsägare Gösta Hedberg
Ge en artpremie till skogsägare som har höga naturvärden på sin fastighet föreslår bland annat Södra och LRF skogsägarna. FOTO: MATS P OSTELIUS

Det är bland annat Södra och LRF Skogsägarna som föreslår en affärsmodell där skogsägare kan få en premie för hotade arter på sin mark.