facebooktwittermail d

Förslag om olaga intrång välkomnas

Tydligare regler och möjlighet till hårdare straff är bra. Men det krävs mer för att stoppa trakasserierna mot lantbrukare, anser de ATL talat med.