facebooktwittermail

Förslag om olaga intrång välkomnas

Tydligare regler och möjlighet till hårdare straff är bra. Men det krävs mer för att stoppa trakasserierna mot lantbrukare, anser de ATL talat med.

Tina Rudolphson driver Bjelkesta gård utanför Uppsala.
Tina Rudolphson driver Bjelkesta gård utanför Uppsala. FOTO: FREDRIK STORK

Tina Rudolphson är nötproducent och har engagerat sig i LRF:s arbete för bättre skydd för bönder som utsätts för hat och hot. Hon har själv varit föremål för trakasserier och tycker det är bra att Justitiedepartementet föreslår att det ska bli tydligare att reglerna kring olaga intrång och hemfridsbrott omfattar gårdsplanen.