facebooktwittermail d

Riksbanken riskerar tappa makt över penningpolitiken

Lite i skymundan har regeringen lagt fram ett förslag om en ny riksbankslag. Syftet tycks vara att den nya finansministern ska ta över mycket av det som idag ligger hos Riksbanken. Om det skriver ATL:s Johan Schück i sin marknadskrönika.