facebooktwittermail d

Förslag om ny djurskyddslag till våren

Regeringen tänker lägga förslag om en ny djurskyddslag i vår. Basen är den snart fyra år gamla utredningen av Eva Eriksson.

Till våren planerar regeringen att lägga en proposition om en ny djurskyddslag. Arbetet leds av Elisabeth Backteman, landsbygdsministerns statssekreterare.

– Det här är viktiga frågor för regeringen, det har statsministern markerat flera gånger. Djurskyddet är något vi vill stärka, säger statssekreteraren.

Kritiserade då alliansregeringen

En ny djurskyddslag var en viktig fråga för Socialdemokraterna och Miljöpartiet när de var i opposition också. Den borgerliga regeringen drog tillbaka planerna på en ny lag, och hann bara med några enstaka ändringar innan de lämnade Rosenbad.

Då kritiserade företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet Alliansregeringen för att dra fötterna efter sig när det handlade om att omsätta utredningens, och den följande remissrundans, förslag till faktiska lagändringar.

Omfattande material

Att det ändå tar den rödgröna regeringen runt ett och ett halvt år att komma till skott förklarar Elisabeth Backteman med att underlaget är omfattande. Utredningen är över 1 000 sidor lång.

– Det har tagit tid att sätta sig in i det här och förstå de olika delarna. Vi vill lägga fram en bra proposition.

Vad den kommer att innehålla mer konkret vill statssekreteraren inte säga, mer än att förslaget är mer omfattande än enskilda lagändringar och att det är Eva Erikssons utredning som är basen för propositionen.

Större utrymme för djurägaren

Utredningen, som var klar i november 2011, beställdes av Alliansregeringen. Den föreslog bland annat att detaljreglerna i själva lagen skulle bli färre, och i stället läggas i föreskrifter och allmänna råd. Det skulle ge Jordbruksverket, som utformar föreskrifter och allmänna råd, större inflytande över djurskyddsreglerna.

Poängen med det för utredaren Eva Eriksson var att det också skulle göra regelverket mer anpassningsbart och målstyrt, med större utrymme för djurägaren att bestämma hur djuren ska hållas. Flera remissinstanser påpekade att detaljreglerna med utredningens förslag inte blir färre, bara placerade längre bort från politiken.

När ATL intervjuade Eva Eriksson före valet 2014 trodde hon att en ny lag formulerad med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle bli mer detaljerad än hennes förslag.

På minkuppfödare

I opposition drev både Socialdemokraterna och Miljöpartiet krav på att djurskyddslagen skulle ändras så att kraven på minkuppfödare höjdes till en nivå där verksamheten, enligt uppfödarna själva, inte längre skulle vara ekonomiskt hållbar. I en färsk motion föreslår sju vänsterpartistiska riksdagsledamöter samma sak. Något sådant förslag fanns inte i utredningen, däremot krav på daglig tillsyn av minkar.

Minkuppfödarnas vara eller inte vara engagerar även riksdagsledamoten Åsa Coenraads (M). Hon har ställt en skriftlig fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om han planerar att förbjuda minknäringen, eller ändra i regelverket som påverkar minkuppfödarna.

I den vänsterpartistiska motionen ingår också förslag om att alla värphöns ska hållas i frigående system och att fler av lantbrukets djur ska ha rätt till utevistelse.