facebooktwittermail

Förslag mot bondetrakasserier klara

Höjda straff och tydligare regler kring olaga intrång och hemfridsbrott föreslås av Justitiedepartementet.

Varbergs tingsrätt är en av de domstolar som prövat mål där militanta djurrättsaktivister stått åtalade.
Varbergs tingsrätt är en av de domstolar som prövat mål där militanta djurrättsaktivister stått åtalade. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Lite mer än två år efter att justitieminister Morgan Johansson (S) lovade att titta på hur bönder kan få bättre skydd mot trakasserier har Justitiedepartementet skickat ut en promemoria med förslag. Det bör enligt departementet bland annat bli tydligare i lagtexten att olaga intrång och hemfridsbrott kan ske på en gårdsplan som inte är i direkt anslutning till ett bostadshus. Det ska inte krävas skyltar, staket eller grindar vid gårdsplanen för att det ska kunna vara brottsligt att befinna sig där olovligen. Det är inte svårt att inse vad som skiljer en gårdsplan från en allmän plats, där demonstrationsfrihet råder, eller natur, där allemansrätten gäller, konstaterar promemorian.