facebooktwittermail d

Förslag: fördubblad vargstam

För att den svenska vargstammen ska klara sig behövs en stam på 450 djur. Men först ska inaveln åtgärdas, föreslår rovdjursutredningen i ett delbetänkande.

Inavel och lågt bestånd gör att vargen är det av de svenska rovdjuren som befinner sig längst från så kallad gynnsam bevarande status, konstaterar rovdjursutredningen i ett delbetänkande.

Järven på väg


Gynnsam bevarandestatus är ett EU-begrepp som bedömer vilka chanser en art har att överleva. Järven är på god väg att nå gynnsam bevarandestatus, björnen och lodjuret är redan där.

- Det allra viktigast nu är att minska inaveln i vargbeståndet genom att nya gener förs in. Vargbeståndet behöver också öka i storlek, men först i ett andra steg. Att bara öka antalet vargar utan att åtgärda inaveln leder inte till ett livskraftigt bestånd, säger utredaren Lars-Erik Liljelund, som på måndagen redovisade resultaten vid Vargsymposiet i jämtländska Vålådalen.

Behövs fler


När inavel väl är åtgärdad behöver alltså Sverige fler vargar. Utredningen föreslår just nu 450 vargar, vilket är en fördubbling jämfört med dagens antal.

Antalet är provisoriskt och kan komma att omprövas när man sett hur det går med införsel och utplantering av genetiskt friska vargar.

- En fördubbling, som vi föreslår, gör population mindre känslig för inavel, det är vårt motiv för att gå upp så här mycket, säger huvudsekreteraren Thomas Nilsson. Torbjörn Esping