facebooktwittermail d

Forskningsstiftelse får ny chef

Karin Dahlström har utsetts till ny verksamhetschef för Stiftelsen Lantbruksforskning.

Hon har en bakgrund som civilekonom och kommer närmast från en tjänst som högskolelektor i turismvetenskap på Södertörns högskola.

- Jag har alltid verkat i gränslandet mellan näring och forskning. De gröna näringarna är en viktig del av det svenska näringslivet, säger Karin Dahlström i en kommentar.

Vid sidan av tjänsten som verksamhetschef för Stiftelsen Lantbruksforskning blir Karin Dahlström även chef för enheten Forskning och innovation hos LRF. Hon tillträder den 11 april.

Återförda miljöskatter


Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Den finansieras dels av lantbruksnäringen via olika typer av avtal med organisationer inom de gröna näringarna, dels via återförda miljöskatter.

Forskare kan ansöka hos stiftelsen om bidrag till projekt som lantbruksnäringen kan ha nytta av inom en nära framtid.ATL.nu