facebooktwittermail d

Forskningsprojekt vill göra biodrivmedel av gammalt skogsavfall

Genom att lösa en av skogsindustrins historiska miljöskulder hoppas forskare vid Mittuniversitetet samtidigt kunna utveckla nya förädlingsmetoder för dagens restprodukter.