facebooktwittermail

Forskningsmiljoner till ekomjölk

Forskarna Pekka Huhtanen och Mårten Hetta vid SLU Umeå har fått ett forskningsanslag om 2,7 miljoner kronor för att undersöka hur den ekologiska mjölkproduktionen kan förbättras.

Pengarna till det treåriga projektet kommer från Ekoforsk, ett forskningsprogram som drog igång 2002 och utgör en del av SLU:s satsning på att öka den ekologiskt odlade arealen i Sverige.

Pekka Huhtanen är professor i grovfodrets utnyttjande. Doktor Mårten Hetta arbetar med tillämpad forskning med inriktning på foderkvalitet och mjölkproduktion.

Anslagets storlek och omfattning visar även att den lantbruksvetenskapliga forskningen i Umeå är en stark miljö som kan hävda sig väl i den nationella konkurrensen, skriver SLU Umeå i ett pressmeddelande.

De projekt Ekoforsk stöttar ska bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med hänsyn till miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet. ATL.nu