facebooktwittermail d

Forskningen är viktigare än någonsin

”Vi forskare har ett tungt ansvar för att försvara den fria forskningen.” Det skriver Ylva Persson i en krönika.

SLU – har fått nya professorer. FOTO: KJELL-ARNE LARSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Nyligen var jag på professorsinstallation på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Med det menas att universitetets nya professorer installeras i sitt ämbete genom en föreläsning, en ceremoni och med bal på Uppsala slott! Inte så dumt.

Det var högtidligt, vackert och inspirerande. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap ståtade med två nyblivna professorer som båda lyfte betydelsen av friska och hållbara djur för livsmedelsproduktionen.

Nu är de på plats på SLU för att ta tag i sin vardag med forskning, handledning och undervisning. Vad är det då för utmaningar som ligger framför professorerna i sina värv?

Det som antagligen upptar många forskares tankar är finansieringen och här hoppas jag att vår nya regering förstår hur viktigt det är att satsa på svensk forskning för en hållbar livsmedelsproduktion. Som den ena av professorerna sa i sin föreläsning: Det är viktigt med forskningens generaliserbarhet.

Med det menas att slutsatser från en studie kanske inte är giltiga i ett helt annat sammanhang. Och det är därför det är så viktigt att vi har en nationell forskning. Det som gäller för Danmarks mjölkkor kanske inte alls fungerar i Sverige.

Den andra nyblivna professorn forskar på våra husdjurs fruktsamhet. Tänk er själva vad som skulle hända om våra djur inte blev dräktiga och vad det skulle innebära för vår livsmedelsproduktion. Här vet jag av egen erfarenhet att det inte går att rakt av importera resultat från utländska studier. Här behövs inhemsk forskning.

En annan utmaning är samhällsklimatet. Det är lätt att avfärda de vetenskapsförnekande strömningarna som något som en handfull tokiga foliehattar bedriver i sociala medier.

Samtidigt ser vi med oro hur en del makthavare sympatiserar med och bärs fram av alternativa sanningar. Även till synes vanliga förnuftiga människor dras med och kan komma att ifrågasätta vad forskning ska vara bra för och detta kan i sin tur påverka våra beslutsfattare.

Vi forskare har ett tungt ansvar för att försvara den fria forskningen. En av de nyblivna professorerna nämnde tillit.

Det är angeläget för vårt samhällskontrakt att allmänheten känner tillit och förtroende för att våra politiker fattar kloka beslut som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och då måste vi forskare stå för en sund och oberoende vetenskaplig hållning. Risken är annars att samhällsdebattens agenda sätts av självutnämnda tyckare förklädda i vetenskapsmannens skepnad.

Den sista utmaningen jag vill lyfta är samtidigt en möjlighet. Säkerhetsläget är spänt och vi håller sakta på att återhämta oss från en pandemi. Inför kommande kriser är forskningen viktigare än någonsin.

Båda professorerna bedriver sin forskning på livsmedelsproducerande djur och deras forskning kommer att vara viktig för att vi ska få mat på bordet i händelse av krig eller vid andra kriser. Jag önskar våra nya professorer lycka till och jag hoppas och tror att de kommer att vara en viktig del av den svenska livsmedelsstrategin.