facebooktwittermail d

Forskning ska ge mer lövträ i byggandet

Ny forskning kan öppna för mer lövvirke i byggandet. Det kan innebära både bättre produkter och en större marknad för lövträ.