facebooktwittermail d

Forskning om jämställdhet i skogen

Landsbygdsminister Eskil Erlandssons lansering av en jämställdhetsstrategi för skogsbruket kommer att resultera i forskning på området.

Det lovar en grupp representanter för bland annat universitet och skogsnäring i främst norra Sverige i ett brev till landsbygdsdepartementet.
- Vi behöver veta mer om vilka mekanismer som tenderar att upprätthålla enkönade och kanske också ojämställda könsmönster i skogsbrukssektoms organisationer. Vi behöver också veta mer om möjligheter och metoder för framgångsrikt jämställdhetsarbete i sektorn, skriver Gunnar Olofsson, vd för Sveaskog, Per Lärkeryd, vd för Norra Skogsägarna och Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet.

Övriga initiativtagare till forskningsprogrammet "Genus och jämställdhet i skogsbruket" är Tomas Lundmark, dekan vid SLU:s skogsfakultet, Helena Österlind, jämställdhetsdirektör vid länsstyrelsen i Västerbotten och Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret i Västerbotten. ATL.nu