facebooktwittermail d

Forskning för ökad kunskap om salix

Jordbruksverket gör i år en särskild satsning på att sprida kunskap om salix. Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, har därför fått en halv miljon kronor för att ta fram exempel på lönsam salixodling.

JTI-forskarna ska tillsammans med Sveriges tekniska forskningsinstitut studera metoder och strategier på tre särskilt utvalda gårdar med framgångsrik salixodling.

Öka produktionen


Gårdarna representerar olika affärsmodeller. De som samarbetar med andra odlare, de som överlämnar skörd och försäljning till en entreprenör och de som själva tar hand om skörd och kontakt med kund, skriver JTI i ett pressmeddelande.

- Vi ska kartlägga deras salixodling från etablering till försäljning av salixflisen, säger Carina Gunnarsson, forskare vid JTI.

När forskarna har analyserat lönsamheten i salixodlingarna ska de ta fram ett informationsmaterial riktat till lantbrukare. Syftet är att öka lantbrukets produktion av förnybar energi. ATL.nu