facebooktwittermail

Forskarmiljoner ska ge hållbart jordbruk

Forskningsstiftelsen Mistra utlyser ett tvärvetenskapligt forskningsprogram för de stora globala jordbruksfrågorna.

Det handlar om grön bioteknik för ett hållbart jordbruk och en hållbar livsmedelskedja.

Mistra tänker spendera 40 miljoner kronor under fyra år och söker forskare inom natur- och samhällsvetenskap samt från svensk industri, enligt ett pressmeddelande.

En av de stora utmaningarna är att säkra tillgång på mat i en värld med klimatrelaterade miljöförändringar och brist på odlingsbar mark.
För jordbruket innebär det utveckling av grödor och användning av naturresurser på ett effektivt sätt.

Forskningen ska fokusera på vad Sverige kan bidra med i ett globalt perspektiv.ATL.nu