facebooktwittermail d

Forskaren: Så skyddar du dig mot afrikansk svinpest

Utbrotten av afrikansk svinpest i Tyskland kan kännas oroande. ATL:s experter ger råd om vad som är viktigt att tänka på.

Hej, jag känner mig mycket oroad för den vilda och okontrollerade spridningen av afrikansk svinpest. Har själv en mellanstor gård med grisproduktion och undrar var jag kan få mer information om lämpliga sätt att tänka och agera om smittan kommer närmare mig?

Göran

Hej Göran och tack för en bra och aktuell fråga! 2018 gav vi på Stiftelsen Lantbruksforskning medel till projektet Vildsvin invid gårdsknuten som ett forskarteam från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, genomför. De forskar kring hur smitta från vildsvin till gris ska förhindras.

Vi ställde din fråga till dem för att ge dig ett bra svar. Linda Ernholm och Karl Ståhl svarade såhär:

”Även om afrikansk svinpest (ASF) aldrig hittats i Sverige är det bra att fundera på hur man kan vara väl förberedd om det skulle ske. I den händelse att smitta introduceras till landet är en tidig upptäckt av största vikt. Ett bra sätt att hjälpa till är att rapportera alla fynd av självdöda vildsvin till SVA, till exempel via användningen av webbformuläret rapporteravilt.sva.se.

Ett gott och effektivt smittskydd i din besättning är A och O för skydd mot att få in smittor av flera slag. Smittsäkra.se är en informationssida om smittskydd för lantbrukets djur som drivs av Gård & Djurhälsan och Växa Sverige i samarbete med SVA och finansieras av Jordbruksverket. Där kan du hitta mer om det frivilliga programmet ”Smittsäkrad besättning gris” och mycket information kring hur man identifierar och undviker olika smittrisker, till exempel via relevanta rutiner kring besökare, personal och transporter.

Du kan även se över dina möjligheter att hålla vildsvin och tamgris separerade, till exempel genom att ha noggranna hygienrutiner vid inträde i besättningen samt om möjligt kontrollera vildsvinsstammen nära din gård.

Beroende på region kan vildsvinspopulationen i området utgöra en utmaning. I den webbenkät som genomfördes i forskningsprojektet ”Vildsvin inpå knuten” kring årsskiftet 2019/2020 svarade en stor andel att de såg vildsvin eller tecken på vildsvinsaktivitet (spår/bök/spillning) i närheten av sina grisar eller sin gård. Mer än hälften av de svarande uppgav att de gjort sådana observationer varje månad eller oftare. Det var också lite vanligare att göra dessa observationer på hösten jämfört med andra årstider.

Ungefär hälften av de svarande uppgav även att de nyttjade jakt för att kontrollera vildsvinen, men flera jagade inte själva utan det gjordes i samarbete med jaktlag i närheten.

Det viktiga är dock att du identifierar aktuella risker för din besättning, och gör vad du kan för att kontrollera dessa. För bästa förutsättning för smittskydd bör förhållningssättet vara en integrerad del i verksamheten.

För mer information om sjukdomen afrikansk svinpest kan du besöka både SVA:s och Jordbruksverkets respektive hemsidor på www.sva.se samt www.sjv.se. På respektive webbplats hittar du mer information om sjukdomen, vilka symptomen är samt kartor över smittans utbredning internationellt.”

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu