facebooktwittermail d

Forskare vill införa köttskatt för havens skull

Den vanlige svensken måste inse att köttätande påverkar havens övergödning och på sikt minska köttätande radikalt. Det menar svenska forskare som nu vill införa köttskatt. Men förslaget får skarp kritik från köttindustrin.

Det är industrin och jordbruket som brukar få den hårdaste kängan när det gäller att minska köttätandet i landet. Men nu väljer forskare att betona den enskilde konsumentens ansvar för att minska köttets påverkan på miljön.

På onsdag kommer Havsmiljöinstitutet med rapporten "Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön" och där slår man fast att proteinrika livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter ökar mängden kväve och fosfor i havet som i sin tur ge övergödning.

- Vi måste inse att det är vi konsumenter och andra i livsmedelskedjan som driver övergödningen av våra hav, säger Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig koordinator och miljöpsykolog till DN.

Vill införa köttskatt

Forskarna pekar på fyra områden som är de största problemen;

- stora livsmedelsaktörer agerande på marknaden

- styrningen av offentliga livsmedelsinköp

- dålig kunskap och medvetenhet om havsmiljön

- konsumtion av animaliskt protein

De svenska reningsverken lyckas få bort 95 procent av fosforutsläppen innan avloppsvattnet går ut i havet medan endast 60 procent av all kväve försvinner i reningen. Forskarna föreslår förutom bättre reningsverk även införande av köttskatt, en befängd idé enligt Jan Forssell, ordförande i Sveriges nötköttsproducenter.

 - Det är lika dumt som skatt på godis. Folk äter kött för att det är gott och för att det är bra och näringsrik mat, Det finns betydligt större bovar i samhället än köttätare. Om det är reningen här i Sverige som är problemet får vi väl satsa på bättre kommunala reningsverk, menar Forsell.