facebooktwittermail d

Forskare: Vi behöver fler djur på naturbete

Svenskt naturbeteskött är bäst för den biologiska mångfalden och klimatet. Därför vore det bra om andelen naturbete kunde öka, enligt Mark Brady, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.