facebooktwittermail d

Kraftig minskning av humlor och bin

Det är brist på humlor och bin i det moderna jordbrukslandskapet. För att ändra på detta undersöker nu forskare om halmbalar är effektiva som boplatser åt insekterna och om balarna kan underlätta förökningen.

Många av de färgstarkaste blommorna och växterna är humlorna ansvariga för.
Många av de färgstarkaste blommorna och växterna är humlorna ansvariga för. FOTO: MOSTPHOTOS

Humlor och bin är viktiga pollinatörer till flera av grödorna vi äter och utan dem skulle mycket av vår mat försvinna. Detta vill nu forskare i Sverige förhindra, rapporterar SVT.

”En stor del av de vilda bina har minskat kraftigt sedan början av 1900-talet. Det här beror till stor del på att vi har gått från ett småskaligt jordbrukslandskap där det fanns mycket fältkanter och betesmarker där bina trivdes, till dessa stora jordbruk vi har i dag”, förklarar Lina Herbertsson, en av forskarna i studien, till SVT Öst.

Gammal metod utvärderas

Bristen på boplatser och mat åt bina och humlorna är en möjlig orsak till minskningen. Sedan 1950-talet har utplacering av halmbalar i exempelvis åkerkanter rekommenderats av lantbruks- och naturvårdsmyndigheter. Nu ska forskarna utvärdera hur effektiv den här metoden är genom att besöka lantbrukare i Östergötland och Skåne som frivilligt ställt upp i forskningsprojektet.

”Alla kan ju bidra med något. Om man nu sätter upp humlebon eller vad än man nu gör i sin trädgård så bidrar allt med någonting. Och sen tror jag också att det är mångfalden som är den största nyttan”, säger Carl Olai, lantbrukare utanför Norsholm i Östergötland till SVT.

LÄS OCKSÅ: Ny humla påträffad på Öland

LÄS OCKSÅ: Över två miljoner bin stulna i Skåne