facebooktwittermail d

Forskare tar in skogen i staden

Helsingborg.

Helsingborg har fått ett rum med fågelkvitter och sågspånsdoft mitt i centrum. SLU studerar om ett besök i skogsrummet är lika bra som att vistas i en riktig skog.

Det är hälsofrämjande att vara ute i skogen, enligt forskning. Nu ska SLU och Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning studera om det blir samma goda inverkan av ett besök i ett rum där ljud, lukt och interiör påminner om en skog.

– Syftet är inte att ersätta skogen. Men alla har inte möjlighet att själva gå ut i skogen, säger Anna Kowalik Tidblad, projektledare på Helsingborgs stad.

Besökare i skogsrummet får svara på en rad enkätfrågor, som bland annat handlar om hur stressad personen är. Efter besöket handlar frågorna om huruvida man känner sig lugnare och om man kunnat koppla av under de rekommenderade 5-10 minuterna i skogsrummet. 

Rum inrett med avsågade björkar.
Helsingborgs kommun och SLU studerar om ett skogsrum ger samma positiva effekt på hälsan som ett besök i riktig skog. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Femton personer specialstuderas. De får besöka rummet flera gånger och då ha en mätutrustning på sig, som bland annat mäter pulsen.

Skogsrummet är inrett i en stor grön låda och placerat bredvid lunchrestaurangen i kommunens lokaler i centrala Helsingborg. Här är mycket folk och ljud.

Men inne i rummet med dörren stängd är det lugn och ro. Besökaren får sitta på en rejäl träbänk med avsågade björkar som ryggstöd. Blicken riktas mot en filmduk som visar en film med skir bokskog och en porlande bäck.

Doft av nyhugget virke

Det hörs fågelkvitter inne i rummet och vedklabbar i varierande storlek på golvet sprider en doft av nyhugget virke.

Soffa och inrett skogsrum i offentlig lokal.
Skogsrummet är placerat bredvid lunchrestaurangen i Helsingborgs kommuns lokaler. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Forskning i laboratoriemiljö visar att de tre sinnena syn, hörsel och lukt samspelar och minskar stress snabbare än om de verkar enskilt.

– Min förhoppning är att om man använder rummet under lång tid och tar korta men regelbundna pauser för återhämtning så mår man bättre, säger Marcus Hedblom från SLU som leder forskningen i projektet.

Om skogsrummet har en positiv effekt på människor kan liknande rum kanske inredas på äldreboenden eller skolor, säger Anna Kowalik Tidblad. 

Skylt på vägg.
Pausa här, uppmanar Helsingborgs stad. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL