facebooktwittermail

Forskare: Stort behov av investeringar mot torka

Starkare samarbete, skatt på vattenanvändning och högre priser på livsmedel – det kan rädda livsmedelsproduktionen i Sveriges mest torkutsatta delar, enligt professor Kenneth M Persson vid Lunds universitet.

FOTO: TORBJÖRN ESPING

Varmare temperaturer och mindre nederbörd orsakar sjunkande vattennivåer, vilket medför stora problem för lantbruken. Kenneth M Persson, som är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet och forskningschef för elva skånska kommuners gemensamma bolag Sydvatten, tror att situationen går att lösa.