facebooktwittermail d

Forskare ser helt nya möjligheter för lövskog

Björken ska bli ett naturligt alternativ till gran och tall i svenskt skogsbruk.

Ett stort nytt forskningsprojekt ska se till att snabbväxande lövträd får ett genombrott.