facebooktwittermail d

Forskare: "Tusentals vargar behövs"

Ur genetiskt perspektiv krävs tusentals individer för att bibehålla en livskraftig vargstam i Sverige. Det säger Linda Laikre, genetiker vid Stockholms universitet.

Alla individer behöver dock inte finnas i Sverige, framhåller hon.

- En situation skulle behöva skapas för vargstammen i Skandinavien, så att den hängde samman och vi fick ett genetiskt utbyte, säger Linda Laikre till Sveriges Radio Värmland.

Det är det problemet som Sverige, och regeringen, brottas med - att få vargarna att fritt vandra mellan Finland och Sverige.

Enligt svensk praxis får det inte finnas vargar inom renskötselområdet eftersom vargarna ställer till så mycket problem för rennäringen. Därför blir de flesta vargar som vandrar in österifrån skjutna antingen legalt eller illegalt.ATL.nu