facebooktwittermail d

Forskare ska räkna ut skogens kolinlagring

Skog som kolsänka är högaktuellt. Men hur mycket kol skogen binder är osäkert. Forskare i Umeå ska ta fram bättre verktyg för att mäta kolinbindningen i skogen.