facebooktwittermail

Forskare hittat nyckeln till ekogrödor

Forskare har hittat kemiska "fingeravtryck" som kan avslöja var grödan är odlad och om den är odlad ekologiskt eller konventionellt.

De kemiska fingeravtrycken baserar sig på mätningar av isotopsammansättningen av exempelvis kväve. När ekologiska lantbrukare gödslar med naturgödsel eller kompost startar nedbrytningsprocesser som gynnar vissa isotoper. Resultatet blir en kemisk sammansättning som ser helt annorlunda ut jämfört med där man använt konstgödsel.

Det visar forskningsresultat som presenterats i Danmark under onsdagen, uppger danska Maskinbladet.dk.

Tekniken har redan använts för att ta reda på grönsakers geografiska ursprung. I Österrike har man gjort tester på sparris för att slå fast om den verkligen är odlad i Österrike eller i närliggande länderna Slovakien eller Ungern.

Tekniken har också använts för att klassificera olivolja, eftersom det är stor skillnad i pris beroende på om oliven är från Italien, Grekland eller Tunisien.

De nya rönen innebär att det blir möjligt att bevisa om ekologiska varor faktiskt är ekologiska och om morötterna verkligen är odlade där det står på förpackningen. ATL.nu