facebooktwittermail

Bevuxen mark hela året ökar skörden

Mark som är bevuxen en större del av året kan ge ökade skördar medan fler grödor i växtföljden har begränsad påverkan. Det visar ny forskning.

Forskarna ska i uppföljningsstudier bland annat studera hur denitrifikation påverkas av mängden bevuxen mark, mångfalden i växtföljden, olikheter mellan grödorna samt odlingsåtgärder och effekter av insatsmedel. Arkivbild.
Forskarna ska i uppföljningsstudier bland annat studera hur denitrifikation påverkas av mängden bevuxen mark, mångfalden i växtföljden, olikheter mellan grödorna samt odlingsåtgärder och effekter av insatsmedel. Arkivbild. FOTO: HANS DAHLGREN

Ett europeiskt forskarlag har studerat hur antalet grödor i växtföljden har påverkat skörd, jordens mångfald av mikrober och multifunktionalitet. Det senare är ett mått på vad marken kan leverera till miljö och odling, till exempel att den kan omsätta näring, hålla vatten, filtrera vatten och binda kol.