facebooktwittermail d

”Risk för uteblivet stöd om bygget drar ut på tiden”

Om projekt drar ut för mycket på tiden, oavsett anledning, finns det en risk att hela eller delar av stödet inte kan betalas ut.