facebooktwittermail

Försämrat resultat för Yara

Yaras resultat blev nästan 700 miljoner norska kronor lägre än förväntat under fjärde kvartalet.

Norska kemibolaget Yara redovisar ett resultat före skatt på 765 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet.

Det kan jämföras med analytikernas förväntningar, enligt SME Direkt, som inför rapporten låg på 1 537 miljoner.

Resultatet före avskrivningar, ebitda, blev 2 526 miljoner, mot väntat 3 234 miljoner norska kronor.

Justerat för vissa poster blev justerat ebitda 2 845 miljoner norska kronor, mot väntat 3 239 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 23 937 miljoner norska kronor, mot väntade 25 300 miljoner.

Den ordinarie utdelningen föreslås bli 6,50 norska kronor per aktie för helåret. Analytikerna väntade en ordinarie utdelning om i snitt 8,53 norska kronor.

LÄS OCKSÅ: Yara handlar brasilianskt

LÄS OCKSÅ: Yara missar förväntningarna