facebooktwittermail d

Ökad försäljning av växtskyddsmedel

Försäljningen av växtskyddsmedel till lantbruket har ökat. 

Det visar statistik från Kemikalieinspektionen.