facebooktwittermail d

Försäljningen av gyltor fortsätter växa

Försäljningen av gyltor ökar. Under det första halvåret steg försäljningen med 6,8 procent. Enligt Svenska köttföretagen ligger en större framtidstro bland grisproducenter bakom ökningen.

FOTO: MARCUS FRENNEMARK

Försäljningen av gyltor har sjunkit under en lång rad år och nådde sin bottennotering 2015 då Svenska Köttföretagen sålde knappt 24 000 djur. Under fjolåret vände utvecklingen. Försäljningen stannade på 25 500. Prognosen för i år är en försäljning på 27 000 sålda djur.

– Vi ser en större efterfrågan i dag, det är mycket positivt. Jag tror det beror på att det finns en stabilitet i grisbranschen i dag. Fler producenter planerar att bygga ut och några planerar att starta verksamhet, säger Linda Lundberg, affärsområdeschef på Svenska Köttföretagen.

Linda Lundberg pekar även på att grisproducenter i högre grad väljer att köpa in gyltor i stället för att ta fram egna gyltämnen.

– Vi ser att suggorna producerar bra och får många fina kullar, säger hon.

LÄS MER: Nu styr han köttföretagen

PREMIUM: Fler smågrisar med ny genteknik

PREMIUM: Hans hybrider är hett efterfrågade

PREMIUM: Han har knäckt drömgränsen