facebooktwittermail

Försäljningen av antibiotika fortsätter minska

Sverige, Norge, Island och Finland bäst i Europa när det gäller låg försäljning av antibiotika. I Sverige förklaras den låga siffran av ett starkt förebyggande arbete.

Enligt SVA ska siffrorna i EMA:s rapport tolkas med försiktighet då måttet är ”trubbigt”.
Enligt SVA ska siffrorna i EMA:s rapport tolkas med försiktighet då måttet är ”trubbigt”. FOTO: PER GROTH

2017 minskade försäljningen av antibiotika till djur i flera europeiska länder, visar en rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. I Tyskland och Nederländerna har försäljningen av antibiotika minskat med 60 procent sedan 2011 och totalt har försäljningen under samma tid minskat med 32 procent för de 25 länder som deltagit i EU-övervakningen.