facebooktwittermail d

Försäkringsbolagen trycker på för att få ner salmonellafallen

Försäkringsutbetalningarna till salmonellasmittade gårdar fortsätter att slå rekord. Förra året ökade skadekostnaderna med 91 procent hos Agria Djurförsäkring. Om fallen inte minskar kan det leda till ökade försäkringspremier.

– Skador och premier följer varandra, säger Rasmus Troedson, lantbruksexpert på Agria Djurförsäkring.

Reportage ATL
Salmonellafallen hos gris, fjäderfä och nöt måste ner, enligt Agria som tillsammans med företrädare för Dina Försäkringar skriver under på att smittskyddsarbetet måste stärkas. I grisbesättningarna minskar salmonellautbetalningarna. Men på totalen fortsätter försäkringsutbetalningarna att slå nya rekord hos Agria. FOTO: THOMAS HARRYSSON

I första hand vill bolaget dock minska antalet konstaterade fall genom att stärka smittskyddsarbetet ute på gårdarna. I den ena vågskålen ligger också Jordbruksverkets och SVA:s förstudie om salmonellahanteringen som blev klar förra året, och som kommer att mynna ut i att Agria kommer att behöva ta ett helhetsgrepp om frågan.

– Vi sitter ganska still i båten innan vi vet hur vi ska utforma försäkringsskyddet i framtiden och vad det kommer att kosta. I det här arbetet försöker vi i stället trycka på olika förebyggande åtgärder och ökad provtagning för att förhindra att det här uppstår över huvud taget, säger Rasmus Troedson.