facebooktwittermail

Vill ha större tydlighet om ansvaret efter skogsbrand

En skogsbrand sätter stora värden på spel. Men när det gäller ansvarsfördelningen för efterarbetet är bilden inte helt klar.

Pyrande skog.
När räddningstjänsten bedömer att faran är över efter en skogsbrand är efterbevakningen skogsägarens ansvar. Just nu pågår ett arbete för att se över hur ansvarsöverlämningen ska bli tydligare. FOTO: MAGNUS ANDERSSON/TT

Skogsbränder har redan rasat på flera håll i år. I dag är medvetenheten stor i skogsbruket om vilka ödesdigra konsekvenser till exempel gnistbildningen från en maskin kan få – men när det brunnit i skogen är också efterbevakningen viktig.