facebooktwittermail d

Vill ha större tydlighet om ansvaret efter skogsbrand

En skogsbrand sätter stora värden på spel. Men när det gäller ansvarsfördelningen för efterarbetet är bilden inte helt klar.