facebooktwittermail d

Försäkring täcker inte regnskador

Hagelskador på skörden går det att försäkra sig mot, men inte regnskador. Istället får gårdsstödet fungera som skydd mot skördeskador.

Det går inte att försäkra sig mot regnskador på skörden i dag.
Det går inte att försäkra sig mot regnskador på skörden i dag. FOTO: MOJKAN

Sverige saknar försäkringar som faller ut när skörden regnar bort.

– En försäkring mot ihärdigt regnande skulle få väldigt höga premier. Det finns ingen marknad för det i Sverige ännu, säger Rasmus Troedsson på Agria, ett av försäkringsbolagen som erbjuder grödaförsäkring.

De försäkringar för växtodlare som marknadsförs av bolagen, täcker upp för hagelskador samt för omsådd både vår och höst. Men bara förutsatt att omsådden orsakades av torka, skorpbildning, frost eller vindskador.

Hagelskador ser många som ett sommarfenomen, men Rasmus Troedsson påminner om att det i veckan dragit fram ett oväder med hagel i Mellansverige.

Nytt klimat - nya försäkringar

Grödaförsäkringarna ligger på en stabil nivå hos Agria. I en framtid med förändrat klimat och nya grödor på fälten kan försäkringsutbudet se annorlunda ut. Men vi är inte där ännu.

– Valet står mellan att ta risken i det egna företaget eller att köpa riskminimering. De allra flesta väljer att ta det själv, säger Rasmus Troedsson.

LÄS OCKSÅ: Mögligt spannmål oroar lantbrukare

Det ser lite annorlunda ut söderut i Europa, konstaterar Kjell Ivarsson, på LRF Växtodling. I de latinska länderna hjälper ofta staten till med skydd vid skördeskador.

– Vi har inte den traditionen i Sverige. I ett stort jordbruksland som exempelvis Frankrike finns det stora arealer att försäkra och då blir premierna också lägre, säger han.

Gårdsstöd skyddar

Sedan en del av EU:s jordbruksstöd omvandlades till gårdsstöd fungerar detta som en form av skördeskadeskydd. Det är i och för sig inget som hindrar att en del av det EU-stöd som finns i ”pelare två” används för skördeskadeskydd, men det skulle i så fall gå ut över andra stödformer.

– Gårdsstödet ger ett grundskydd mot väderrisken. Sedan tror jag vi kan bli bättre på att minska prisrisken genom att jobba mer med prissäkring, säger Kjell Ivarsson.

LÄS MER: Halmskörden bortom räddning

LÄS OCKSÅ: Vädret tar ingen miljöhänsyn i år

PREMIUM: Svenskmärkt bröd skapar lönsam nisch för lantbrukare