facebooktwittermail

Försäkring kompletteras med specialistvård

Under våren kompletteras världens första hästförsäkring för människor, Agria Incident, med specialistvård.

Utöver ersättning för sina skador får den olycksdrabbade även tillgång till specialistsjukvård. Med detta följer en specialistvårdsgaranti som garanterar medicinsk rådgivning inom sju dagar, skriver Agria Djurförsäkring i ett pressmeddelande.

- Vi som umgås med djur har ansvaret att ge dem den omsorg och den motion de behöver. Inte minst för deras skull är det viktigt att vi återhämtar oss snabbt efter en olycka, kommenterar Stefan Fur på Agria Djurförsäkring.

Agria Incident ingår i alla Agrias hästförsäkringar och ersätter bland annat kostnader vid skador upp till 100 000 kronor.ATL.nu