facebooktwittermail d

Fler skogsägare gör skogen sur för älgen

Intresset för viltbehandling av ungskog ökar. Jonny Carlsson vid Sveaskog liknar det vid en sorts skogsförsäkring. Men Södras viltexpert är mer skeptisk.