facebooktwittermail

Fler skogsägare gör skogen sur för älgen

Intresset för viltbehandling av ungskog ökar. Jonny Carlsson vid Sveaskog liknar det vid en sorts skogsförsäkring. Men Södras viltexpert är mer skeptisk.

Talltoppar och granskott som sprejas för att smaka illa – det tycks bli ett allt vanligare recept för att minska betesskadorna i skogen.