facebooktwittermail

Förre Vattenfallchefen till Holmen

Vattenfalls förre vd Lars G Josefsson kan ta plats i skogsindustrikoncernen Holmens styrelse om valberedningens förslag går igenom.

Av kallelsen till årsstämma den 30 mars framgår att valberedningen föreslår en styrelse med följande sammansättning:

Omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans Larsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin samt nyval av Lars G Josefsson. Fredrik Lundberg föreslås också bli vald till styrelsens ordförande.

Lars G Josefsson är född 1950 och civilingenjör. Han var tidigare VD och koncernchef för Vattenfall och är styrelseledamot i bland annat Robert Bosch GmbH och Eskom Holdings Ltd samt ledamot av Ingenjörs­vetenskapsakademin.ATL.nu