facebooktwittermail

Förrådet ökar - men skulle kunna öka mer

Sen 1984 har uttaget per hektar vid avverkning ökat med nästan 40 procent. Men ökningen kunde ha varit ännu större med lättare gallringar, anser Fredrik Reuter på skogsforum.

FOTO: HENRIK DAMMBERG

Mellan 1984 och 2015 ökade virkesuttagen per hektar vid slutavverkning i Sverige från 180 till 260 kubikmeter per hektar, eller motsvarande 38 procent. Men enligt Fredrik Reuter på Skogsforum skulle ökningen kunnat vara ännu större med lättare gallringar.